Vriendschap

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Vrihikiendschap.JPG
Vriendjes?
~ Bisschop tegen koorknaap.
Alles naar wens?
~ Paus tegen bisschop.
Vuurtje?
~ Satan tegen paus.

Vriendschap is de vage staat van voorlopig ontbreken van vijandschap, en vice versa. Personen die zich tegelijkertijd in deze staat en in elkaars lijfelijke of virtuele nabijheid bevinden, noemt men "vrienden". De begrippen "vriend" en "vriendschap" hebben voornamelijk betrekking op mannen, maar er zijn uitzonderingen die deze regel bevestigen[1]. Vrienden schijnen elkaar onbaatzuchtig te bejegenen, en elkaar diensten, de zogenaamde "vriendendiensten" te bewijzen, maar dat is slechts gevernist egoïsme.

't Misverstand[bewerken]

Oudere mensen, die zich nog vaag herinneren hoe hun eerste liefde "lief", daarna "verloofde", en daarna "halve trouwboek" heette, vragen zich wel eens af hoe groot het "vriendje" van hun kleindochter, of het "vriendinnetje" van hun kleinzoon wel mag zijn, tot zij een gedeeltelijk of geheel volwassen mans- of vrouwspersoon zien naar voren treden. Wanneer zij dan het bijhorend paargedrag aanschouwen, beseffen zij dat zij niet meer mee zijn. De vlag "vriendschap" blijkt in deze droeve tijden (vroeger was alles beter) een enorme lading te dekken.

De echte vriend[bewerken]

De echte vriend is een nevenproduct van alcohol, of liever een bijwerking van alcoholgebruik. Vanaf een van persoon tot persoon verschillend alcoholpromille begint de eerste de beste mededrinker er behoorlijk sympathiek uit te zien, en wordt de gebruiker bekropen door het gevoel dat hij voor die eerste de beste door een vuur zou gaan, in het water zou springen, weer en wind zou trotseren en zichzelf ten gronde zou richten. Kortom, hij zou voor die sympathiekeling alle elementen het hoofd bieden. Sterker nog, de getroffene is er vast van overtuigd dat die ander dat óók zou doen. Er worden eeuwige vriendschapsbanden gesmeed, die in ijzervijlsel uiteenvallen zodra de nevelen zijn opgetrokken, en de herinnering aan gedane beloften en gemaakte plannen bijzonder vaag zijn geworden. Er is dan maar één oplossing tegen die ondraaglijke vaagheid van het bestaan, en dat is zo snel mogelijk weer lazarus zijn, en uiteraard in mannelijk gezelschap. Dit is de enige echte vriendschap, en de rest is onzin.

De virtuele vriend[bewerken]

Populair bij eenieder die er niet in slaagt, hetzij om praktische redenen, hetzij om emotionele redenen, om iemand aan te duiden als zijnde zijn vriend, die houdt er minstens één virtuele vriend op na. Vroeger, toen de mensen technisch minder ver gevorderd waren, speelden zo'n vriendlozen van jongsaf met zo'n denkbeeldig kameraadje, en later, toen de jeugdige spontaneïteit vervlogen was, dronken zij zich een stuk in de kraag totdat zij hun speelkameraad van vroeger terugzagen, en er dan diepfilosofische gesprekken mee aangingen.

Vrienden (werkw.)[bewerken]

De XXIste-eeuwse techniek laat nu toe om op een computerscherm zulk een vriend, en zelfs ontelbare, te laten verschijnen, en dit vreemde gedrag wordt zelfs nog algemeen aanvaard ook. Het maakt niemand wat uit of de "vriend" een computer, een chimpansee of een besnorde oude vrijster is, want je komt de persoon tóch nooit tegen. Het aanmaken van een dergelijke vriendschap gebeurt met een eenvoudige muisklik, en hop! Het sociale netwerk doet de rest.

Ontvrienden (nog een werkw.)[bewerken]

Wie een virtuele vriend beu is, heeft genoeg aan een even eenvoudige muisklik om hem weer de virtuele ruimte in te gooien. Aangezien deze virtuele vriend net als de ontvriender over nog miljoenen gelijkaardige virtuele vrienden beschikt (à rato van een paar honderd muisklikken per minuut haal je dat snel), valt het ontvrienden niet eens op.

Hervrienden (weer een werkw.)[bewerken]

Ontvrienden is niet onherroepelijk, en zodra de lijst met vrienden écht te dun wordt, en de eenzaat behoefte heeft aan wat meer virtuele warmte, dan kunnen ontvriende vrienden weer hervriend worden.

Herontvrienden (jaja)[bewerken]

Wie een hervriende ontvriende vriend tóch weer beu raakt, kan... juist.

Op jonge leeftijd worden vriendjes gemaakt zonder behulp van verdovende middelen, die vervangen worden door jeugdige onwetendheid. Er wordt dan ook nog minder naar de huidskleur gekeken.

De beste vriendin[bewerken]

Hoewel vrienden voornamelijk onder mannen voorkomt, is er een klein percentage aardbewoners waaronder men vriendschap tussen vrouwen aantreft, en een nóg verwaarloosbaarder gehalte aan gevallen van vriendschap tussen personen van verschillend geslacht. Om praktische (ruimtegebrek) en logische (de verwaarloosbaarheid) redenen laten wij deze laatste groepuscuul buiten beschouwing. Het loopt al fout wanneer een vrouw het heeft over haar "beste vriendin", die haar drie seconden laffelijk verraadt voor een andere vriendin, of, erger nog, voor een vriendje. Vanaf dan is de voormalige "beste vriendin" een kreng, en dat heeft zij trouwens altijd al geweten. Wanneer de nieuwe beste vriendin van de voormalige beste vriendin , of haar verse vriendje, verstek laat gaan, dan komt ze weer bij haar eveneens voormalige beste vriendin, zij knuffelen elkaar eens, en alles is weer kits. Deze handels- en (in mindere mate) denkwijze toont ten overvloede aan hoe wankel het begrip "vriendschap" in vrouwelijke kringen is, en vaker wordt geopperd dat men er beter een andere term voor zou bedenken.

Vrouwelijke vriendschap gesnapt op een cruciaal moment.

Vriend en buur[bewerken]

Nog steeds wordt mensen zand in de ogen gestrooid met de bewering dat een goeie buur beter is dan een verre vriend. Het brein waarin deze enormiteit ontstond behoorde hoogstwaarschijnlijk tot diezelfde anonieme Chinees die opperde dat twee maal twee vier is en dat het niet is omdat een spreekwoord oud is dat het ook Chinees is.

De goeie buur[bewerken]

De goeie buur bestaat niet, punt uit. Dat kan eenieder, die getracht heeft om bij het uitkiezen van een woonst de juiste buurt te kiezen, bevestigen: indien deze onderneming aanvankelijk schijnt te lukken, dan verhuizen deze zo niet goeie, dan toch aanvaardbare buren binnen de kortste keren, en komt er uitschot wonen. De verhuisde buren zullen even daarvoor waarschijnlijk op dezelfde manier geredeneerd hebben. Wanneer je aan een buur iets uitleent ben je het kwijt, en je kan hem niet hetzelfde flikken, want hij weet wel beter. Jij bent op dat ogenblik de "goeie buur".

De verre vriend[bewerken]

Verre vrienden heeft ieder mens met hopen, en hoe verder hoe liever: dat verhoogt de vreugde bij elk weerzien, of zelfs weerhoren of nog maar weerschrijven. In een verre vriend kan je je niet vergissen, je kan hoogstens zijn bestaan vergeten. Een verre vriend leent ook niks van je, en vergeet nog minder het terug te geven.

Gebruik en misbruik[bewerken]

Zoals alle termen die een min of meer belangrijke functie vervullen in het menselijk verkeer, worden ook de begrippen "vriend" en "vriendschap" buitengewoon veel gebruikt, en nog veel meer misbruikt.

Vriendschap en uitlenen[bewerken]

Wie van iemand iets los wil peuteren zonder daarvoor in de eigen portemonnee te moeten schieten, of op eigen charmes te vertrouwen, doet beroep op de vriendschap. In dit niemandsland worden de grenzen van vriendschap afgetast: het teruggeven van geleende spullen zoals boeken behoort daar bijvoorbeeld niet automatisch toe. Het niet teruggeven van bijvoorbeeld je tuingereedschap is ook niet per se een verbreking van de vriendschap waard, aangezien men de spullen wel terug kan krijgen met enige moeite. Vriendschap komt echter vaak in gevaar waar het het uitlenen van geld, je vrouw of je auto betreft.

Vriendschap (aanspreking)[bewerken]

Ook dient u terdege op te letten voor personen die u met "Vriendschap" aanspreken, vooral als zij dat met een hoofdletter doen. De daarbij gebruikte ijzige toon geeft overigens al aan, dat zij met u niets goeds in de zin hebben. De stijl van deze aanspreking duidt er bovendien op dat zij hun sociaal statuut zich in hogere sferen bevindt, en dat u hoegenaamd het onderspit zal delven. Met hoge heren is het kwaad kersen eten, en nog kwader wanneer zij u "vriendschap" noemen. Wegwezen is de boodschap.

Vriendje (aanspreking)[bewerken]

Wie u met "vriendje" aanspreekt acht zich met u op gelijke voet, en is duidelijk bereid u een laddersport te laten zakken, desnoods met geweld. Deze ogenschijnlijk vriendelijke aanspreking houdt naderend onheil in, en u dient zo snel mogelijk te achterhalen wat dit onheil kan voorkomen. Het is uitkijken geblazen.

Vrienden (blijven)[bewerken]

Wanneer iemand u op de drempel van een vurige liefdesrelatie ernstig in de ogen kijkt met de vraag "Kunnen we niet gewoon vrienden blijven?", dan betekent dit niet alleen dat de drempel niet zal overschreden worden, maar dat er hoogstwaarschijnlijk nooit van vriendschap sprake is geweest. Openlijke vijandschap is in dit geval de beste remedie en het meest efficiënte verweer. Pijnlijk, maar het moet.

Ook ouderlingen kunnen bevriend geraken, hetzij door toedoen van seniliteit, hetzij met behulp van de al eerder aangehaalde alcohol.

Voor vriendschap in aanmerking komende personen[bewerken]

  • Al wie wel in het bezit is van een afgunst wekkend object, maar niet van een ruggegraat, anders dan dat stapeltje beendertjes die hem het hoofd min of meer helpen rechtop houden, en dus niet in staat is om een vriend iets te weigeren.
  • Al diegenen in wiens hoofd het niet zou opkomen om iets terug te vragen, laat staan zélf iets te leen te vragen.
  • Waterdichte en vuurvaste hole alibi's.

Niet voor vriendschap in aanmerking komende personen[bewerken]

  • Minnaars en maîtresses. Zoals het betere de vijand van het goede is, is liefde de vijand van vriendschap. En zodra een vage kennis intiem wordt, staat men voor de keuze tussen de liefde of het eerder vermelde "vrienden blijven".
  • Politieagenten. Je kunt een praatje maken met een politieagent, je kunt een borreltje drinken met een politieagent, maar wat iemand nooit en te nimmer kunt doen is vriendschap sluiten met een politieagent.
  • Familieleden.

Notenbalk[bewerken]

  1. Een kenmerkend geval van regelbevestigende uitzondering die de regelgevers best hadden kunnen missen, maar schijnbaar is er aan dergelijke uitzonderingen nood.