Je hebt twee koeien/1

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit artikel maakt deel uit van de Je hebt twee koeien-serie.


Categorie 1: Analyse[bewerken]

Twocows.jpg
Adam's Analyse 
Je hebt twee koeien. De aanschaf van twee koeien wordt vaak beschouwd als een slechte zet. Je kunt proberen de twee koeien ervan te overtuigen dat het beter is om zelfmoord te plegen en zichzelf als voedsel aan jou aan te bieden, maar de makkelijkste manier om ze te slopen om zo plaats te maken voor nuttiger dieren is om ze beide Agrajag te noemen en te wachten tot Arthur Dent ze vermoordt.
Adam's Analyse 2 
Het is gekend dat er een oneindig aantal koeien is, aangezien er een oneindige hoeveelheid ruimte is waar ze zich in kunnen bevinden. Niet iedere koe is echter van jou, daarom moet je een eindig aantal (2) koeien bezitten. Ieder eindig nummer gedeeld door oneindig is zo goed als niets, dus het gemiddelde aantal koeien dat je hebt kan benoemd worden als nul. Hieruit volgt, dat het totale aantal koeien in het heelal ook 0 is en dat iedere koe die je af en toe tegen mocht komen slechts een voortbrengsel is van je ontspoorde fantasie.
Amsterdamse Analyse 
As je twee koeien hep, ben je een boer!
Aristoteliaane Analyse 1 
Het hebben van twee koeien is "De Gouden Regel", de juiste balans tussen gebrek en overdaad. Geluk ontstaat door in overeenstemming te handelen met rationele principes als de Gulden Snede. Ergo: geluk is het hebben van twee koeien.
Aristoteliaanse Analyse 2 
De volmaakte vorm is de cirkel. De weg van de minste weerstand voor materiële objecten is daarom om in een cirkel te bewegen. Ergo: Koeien bewegen zich in cirkels. Nee, we hoeven geen tests uit te voeren om de waarheid van deze bewering te testen.
Berkeliaanse Analyse 
Je hebt twee koeien. Je stopt je koeien in een kast en sluit deze. Je twee koeien hebben opgehouden te bestaan.
Calvinistische Analyse 
Je hebt twee koeien. Je moeten hard werken om ze te melken, kaas van de melk te maken, de kaas naar de markt te brengen en zo duur mogelijk te verkopen. Het geld mag je niet uitgeven aan dingen die je leuk vindt.
Chomskiaanse Analyse 
Je hebt twee koeien. Dat is de schuld van het Amerikaans-Israëlisch militair-industrieel complex en de door de multinationals beheerste massa-media.
Chong Analyse 
Je hebt twee koeien. Deze koeien worden weergegeven door twee stieren. Deze twee stieren/koeien geven je wat slechte LSD en je ziet ze in zeemeeuwen veranderen. De zeemeeuwen/stieren/koeien vliegen weg en keren dan terug om naast je op een rokende graspol te landen. De graspol wordt door de grond geabsorbeerd en je voelt je zo eenzaam, dat je jezelf in slaap huilt.
Confuciaanse Analyse 
Je hebt twee koeien. Het is van belang om ze beide te respecteren. De superieure mens respecteert zijn 2 koeien en gebruikt ze voor de verbetering van de maatschappij en niet alleen om winst te maken.
Constructivistische Analyse 
Je hebt bewezen dat je twee koeien hebt, maar zolang je niet weet in welke wei ze staan, geloof je dit niet.
Cowell Analyse 
Dit zijn hoogstwaarschijnlijk de slechtste twee twee koeien die ik ooit gehoord heb
Creationist Analysis 
In den beginne schiep God twee koeien en zij bevolkten de aarde. Met schapen.
Cruisiaanse Analyse 
Je hebt twee koeien, maar je kent de geschiedenis van koeien niet. Ik wel.
Dadaistische Analyses 
VVVVv! jE hEbT twee2 Couyen, zei w!llEN hUn beenen Nyet OMDRaaiien Po~pst
Daniel Dennett Analyse 
Je hebt twee koeien. Als je gelooft dat dit heilige koeien zijn, dan heb ik hier twee hamburgers voor je.
Descartiaanse Analyse 
Ik denk, dus ik heb twee koeien.
Descartes 2 - Cartesian Cowordinates 
Je hebt twee koeien. Eén koe bevindt zich bij de oorsprong (0,0,0) en de andere is over de maan gesprongen (0, 375,0000, 7,600,000).
Dialetheistische Analyse 
Je hebt twee koeien, maar tegelijkertijd heb je er geen. Je koeien zijn Buddhistisch.
Elko Analyse 
Je hebt twee koeien? Nou en? Ik heb drie schapen!
Freudiaanse Analysis 
Je hebt twee koeien. Je droomt dat ze 's nachts je slaapkamer binnenkomen, gekleed in kleding van je moeder. Als je wakker wordt ontken je hevig dat het iets te betekenen heeft. Daarna ga je door de intellectualisatie-, de vervreemdings- en de projectiefases en komt tenslotte tot de conclusie de koeien een psychische compensatie representeren van de passief-agressieve behandeling die je van je vader tijdens de puberteit kreeg. Ook zou je graag seks met je moeder willen.
Freudiaanse Analyse 2 
Je hebt twee koeien door je moeder.
Galileïsche Analyse 
Je hebt twee koeien. Je laat ze van een kerktoren vallen om te zien welke sneller valt. De conclusie is dat koeien het niet leuk vinden om van kerktorens gegooid te worden. Je wordt vertrappeld door twee koeien.
Gandhi Analyse 
Je hebt twee koeien. Eén daarvan probeert in je huis in te breken, gebruik makend van een honkbalknuppel. Moedig weersta je de invasie door je enkele keren met de knuppel te laten slaan. De koe roept Soevereine Autoriteit over de buurt uit en de andere schiet een paar van je buren dood wegens "relschoppen". Je protesteert hevig door je nog een paar keer met de knuppel te laten slaan. Sommige buren zijn boos dat de koeien zo makkelijk de macht konden grijpen en schieten weer andere buren dood. Je protesteert dapper door niets te eten. Het schieten stopt, de koeien vertrekken, Jij bent gelukkig. De buurman schiet je dood.
Gandhi Analyse 2 
Je hebt twee koeien. Je komt te laat op je werk, omdat ze je oprit blokkeren en het verboden is om ze aan te raken. Je raakt je baan en je resterende koeien kwijt, maar je aanvaardt de ellende in passieve geweldloosheid.
Geboorte-analyse 
Je hebt twee koeien. De één is zwanger. Wat doe je? Je eet de andere op.
Gestalte Analyse 
Je hebt twee koeien en samen zijn ze beter af dan twee gescheiden koeien.
Gödeleaanse Analyse 
Geen boerderij die in staat is om twee koeien te onderhouden kan ooit compleet zijn.
Gödeleaanse Analyse 2 
Je hebt twee koeien, maar je weet niet of ze bewijsbaar zijn.
Hegeliaanse Analyse 
Je hebt twee koeien. Het hebben van twee koeien is de "these" en hun bestaan brengt in de Wereldgeest noodzakelijkerwijs hun ontkenning (of "antithese") teweeg. Dit is Gekkekoeienziekte. Deze twee samen vormen de "synthese", namelijk dat je het verzekeringsgeld hebt in plaats van koeien. Dit is in zichzelf een nieuwe these, die noodzakelijkerwijs een nieuwe antithese bevat. Deze zullen ooit samengaan om een nieuwe synthese te vormen, die weer zijn eigen antithese bevat... ad infinitum, tot je een boerderij hebt, wat het uiteindelijke ethische ideaal is en de uiteindelijke toestand van je veeteelt.
Heraclitische Analyse 
Je hebt twee koeien en je hebt niet twee koeien. We melken dezelfde twee koeien wel en we melken ze niet. We zijn en we zijn niet.
Heraclitische Analyse 2 
Er is een klap nodig om wat voor dier dan ook naar de weide te dirigeren.
Heraclitische Analyse 3 
Je kunt nooit dezelfde koe tweemaal hebben, aangezien verschillende en opnieuw verschillende koeien worden gehad.
Hitleriaanse Analyse 
Je hebt twee koeien en je geeft toe dat je wilt dat je twee koeien terreur zullen zaaien.
Hitleriaanse Analyse 2 
Je hebt twee koeien, maar één koe is iets iets groter dan de andere en daarom beveel je dat de kleinste geslacht moet worden om de veestapel te beschermen.
Hitleriaanse Analyse 3 
Je hebt twee andersdenkende koeien. Nu niet meer.
Humeaanse Analyse 
Je hebt twee koeien, maar er is geen goede reden waarom je dit zou weten. Het kennen van een koe is een slechte gewoonte. Daarom heb je twee koeien.
Intuitionistische Analyse 
Het is niet zo dat je geen koeien hebt. Je weet nog steeds niet of je koeien hebt.
Jungiaanse Analyse 
Je hebt twee koeien en je beseft dat je koeien archetypische symbolen zijn van koeheid, die je geërfd hebt van het collectieve onderbewuste. Je vermijdt het om een vastomlijnde betekenis aan de twee koeien toe te kennen, om te voorkomen dat ze hun symbolische kracht verliezen en daardoor een vorm van neurose opwekken. Uiteindelijk bereik je volkomen individuatie door evenwicht te creëren tussen de koeheid zelf en de symbolische koeheid van de twee koeien.
Kabbalistische Analyse 
Je hebt twee koeien. De emanatie van het verstoorde evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke principe zal een averechts effect hebben op de geleiding van de Godheid. Het ideaal is om een stier en een koe te hebben, zodat mannelijk en vrouwelijk één zijn, zowel boven als beneden.
Kantiaanse Analyse 
Je bestaat en je geest neemt het verschijnsel van twee koeien waar, dus twee koeien bestaan. Je hebt geen toegang tot de koeien-zelf, oftewel "Boemena". Je kunt maar niet beslissen of de koeien ook nog bestaan als je niet meer aan ze denkt, dus denk je voortdurend aan ze.
C.S. Lewis Analyse 
Als ik zeg dat ik twee koeien heb, dan ben ik een leugenaar, een psychopaat of ik vertel de waarheid. Ik zeg dat ik twee koeien heb en ik ben een leugenaar noch een psychopaat, dus vertel ik de waarheid. Ook: Jezus.
Gongsun Longzi Analyse 
Sofist: Een witte koe is geen koe
Persoen 2: Hoezo?
Sofist: "Koe" benoemt de vorm, "wit" duidt de kleur aan. Als je een "koe" bedoelt, dan kan die van alles zijn: wit, zwart, bruin of gevlekt. "Witte koe" sluit zwarte, bruine of bonte koeien uit, daarom is "een witte koe" geen koe.
The Matrixanalyse 
Er is geen koe.
Mathematische Analyse 
Je hebt koeien en het compleetheidsaxioma. Het bewijs voor twee koeien is overduidelijk.
Nageliaanse Analyse 
Hoe is het om twee koeien te zijn?
Nietzscheiaanse Analyse 
Je hebt twee koeien. Zij zijn de kudde. Jij bent het individu. De koeien zijn er niet in geslaagd om zichzelf te bevrijden van de ononderbouwde fundamenten van de gelijk-denkende slavenmoraliteit. Jij bent hier bovenuit gestegen, je hebt je verzet tegen slavernij en hebt eenwording bereikt door de triomferende bevestiging van je creatieve energie door de koeien te doden en ze op te eten, het liefst rauw.
Nietzschiaanse Analyse 2 
Je hebt twee koeien. Ze zijn dood.
Nihilistische Analyse 
Je hebt twee koeien, maar wat heeft het voor zin? Ze zullen binnenkort vernietigd worden en jij ook.
Non-standaard Analyse 
Je hebt twee koeien. Je deelt ze door nul en vermenigvuldigt ze dan met oneindig. De som is één koe. Stommeling!
Objectivistische Analyse 
Twee koeien is twee koeien. Jouw koeien moeten, om ze te kunnen gehoorzamen, gecommandeerd worden. Het moet uit de lengte of de breedte komen.
Fred Phelpsanalyse 
God haat je homo-koeien. Hij zal je in je gezicht spugen en je samen met je twee flikkerkoeien naar de hel sturen. Ik wou dat jouw twee koeien zich in de Twin Towers hadden bevonden toen ze instortten in de jodenstad New York.
Platonische Analyse 
Je hebt twee koeien. Je twee koeien zijn de Fysieke manifestatie van de ideale koe-vorm. Alle kennis is slechts kennis van de vormen. Deze vormen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van je twee koeien en bepalen de verschillende manieren waarop verstandige koeien kunnen bestaan. Vormen zijn niet onderhevig aan verandering, aangezien ze geen ruimtelijke of tijdelijke kenmerken bezitten. Daarom zijn je koeien niet onderhevig aan veranderingen aangezien ze ruimtelijke en tijdelijke kenmerken ontberen. Je hebt dus niet alleen twee koeien, maar je hebt altijd twee koeien gehad en je zult altijd twee koeien hebben.
Poldermodel Analyse 
Je hebt 2 miljoen koeien en je bent bang dat twee daarvan besmet zijn met de gekte, dus roei je de veestapel uit door 1.999.998 koeien preventief te ruimen. Je houdt 2 koeien over, die niet meer buiten mogen komen.
Pythagoreaanse, Hindoeïstische, en Boeddhistische Analyse 
Je hebt twee koeien. Eet geen van beide op; er kan er één een dood familielid zijn.
Quiniaanse Analyse 
Als iemand die een andere taal spreekt naar je toekomt, naar je twee koeien wijst en iets in die taal zegt, zou hij kunnen zeggen: "je hebt twee koeien". Hij zou echter ook kunnen zeggen: "Halleluja", of: Zie, daar zijn twee koeien voor me verschenen die van jou zijn", of: twee gevallen van door jou bezeten koeien", of ook wel: "Twee vierdimensionale temporeel/ruimtelijke manifestaties van koeien, de verschijning van een koe in tweevoud", et cetera. Dit staat bekend als de niet-gedetermineerdheid van vertaling en dit geldt zelfs voor je eigen taal. Dit kan te boven worden gekomen door ieder woord van een doeltaal te kennen. En niets minder.
Realistische Analyse 
Je hebt twee koeien, waarmee je oorlog zult voeren om nog meer koeien te verkrijgen, zodat je koeiennatie zal groeien en welvaren.
Rortiaanse Analyse 
In jouw taalgroep heb je twee koeien. Maar wat jij waarneemt kan op een oneindig aantal manieren worden geïnterpreteerd en wat mensen in andere taalgroepen waarnemen en interpreteren als wat jij hebt, kun jij niet op een objectieve manier weerspreken, aangezien dit niets meer zou zijn dan het gezichtspunt van jou en de mensen die het met je eens zijn. Taalgroepen zijn incommensurabel.
Russelliaanse Analyse 
-Writes Principia Bovinica- Pg.360:
"...therefore, one cow plus another cow is two cows."
Verdomde J.D. Salingeranalyse 
Weet je, toen ik een jochie was, had ik die twee koeien. Die goeie ouwe Betsie was altijd maar wat aan het loeien en ik en D.B. speelden er altijd bij in de buurt. Nu zit hij in Hollywood, bij al die nepfiguren. Ouwe Betsy, die is er nog steeds, de hele dag gras aan het eten en daar breekt mijn hart van.
Sceptische Analyse 
Je schort je oordeel over het al of niet hebben van twee koeien op.
Schenkeriaanse Analyse 
Je hebt twee koeien en alle koeien bestaan uit genestelde, neergaande schalen.
Schrödinger's Koe 
In een doos zitten een of twee koeien. Je kunt niet in de doos kijken. Voordat je de doos opent, zitten er zowel 1 als 2 koeien in de doos. Zodra je de doos opent, stort de waarschijnlijkheidsgolf in elkaar en dan pas kom je erachter of je een of twee koeien hebt. Het zou kunnen dat een of meer van je koeien dood zijn.
Scholastische Analyse 
Hoeveel koeien kunnen er op een speldenkop grazen?
Simpsonanalyse 
Je moet niet één koe hebben, man, neem er twee!
Sorties Analyse - Nihilisme 
Een koe is samengesteld uit vele atomen. 1 atoom maakt nog geen koe. Het toevoegen van een atoom maakt nog steeds geen koe, noch het toevoegen van nog een atoom. Met andere woorden: het toevoegen van atomen (n+1) maakt geen koe. Hier volgt uit, dat 10 quadriljoen (n+1, n+2,... n+10^15) atomen ook geen koe maakt. Je hebt dus geen twee koeien. Sterker nog: Jij bestaat helemaal niet, want je bent ook uit atomen opgebouwd.
Sorties Analyse - Supervaluationisme 
Iedere groep van atomen en ieder object heeft tot op zekere hoogte deel aan twee-koeheid, sommige in meer of mindere mate dan andere. Jij hebt een groep atomen die in een zeer hoge mate deelneemt aan het twee-koeiheid.
Sovjet Analyse 
Om te beginnen lease je een koe van de regering. Je ontdekt dat de koe zwanger is en raakt opgewonden bij het vooruitzicht een eigen koe te bezitten. Nu heb je twee koeien. Dan komt de KGB en heb je geen koeien meer. In andere woorden: In Sovjet Rusland, twee koeien hebben jou.
Surrealistische Analyse 
Je hebt twee koeien die een financieel adviesbureau openen om hun werkloze landschildpad in materieel opzicht te kunnen ondersteunen. Als gevolg daarvan beginnen mensen ze granaatappelen die eruitzien als Jan Peter Balkenende's hoofd te offeren.
Talmudische Analyse 
Mishnah: De Shammai school leert: "Men dient vier koeien te hebben". De Hillelschool zegt: "Men heeft niet meer dan twee koeien nodig, zodat de armen niet worden vernederd". En de wet is die volgens de school van Hillel.
Gemara: Waarom zegt de Mishnah dat je twee koeien moet hebben? Waarom niet één koe en één stier? Rabbi Johannan zei: "In vroeger tijden bezaten boeren één koe en één stier, maar dat leidde tot uitspattingen, daarom verboden de Wijzen het". Rav protesteerde: "Zegt de Torah niet: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt U?: Samuel wees hem terecht: "Wat daar geschreven is heeft alleen betrekking op vogels, vissen en menselijke wezens, niet op landdieren". Maar Rav Ashi sprak: Als we aannemen dat geschreven is "weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u" met betrekking tot de één, dan mogen we in analogie het gebod doortrekken naar de ander". Maar hoe moet men dan zijn veestapel laten groeien? Door ze naar de stieren op de boerderij van een ongelovige te brengen.
Thales' Analyse 
Alles in het universum is van melk gemaakt.
Onbekende Analyse 
Vergissen is menselijk. Twee koeien hebben is des runds
Yoda Analyse 
Twee koeien, je hebt.
Yoda Analyse 2 
De koeien zijn onbelangrijk. Koeien maken een man niet groot.
Zen Analyse 
Koan Wat is het geluid van 1 loeiende koe?
Antwoord: Boe.
Zeno's Analyse 
Als je je koeien melkt moet de melk, om van de uier in de emmer te geraken, eerst de helft van de afstand tussen uier en emmer overbruggen. Daarna moet het de helft van de resterende afstand afleggen, enzovoort. Hierdoor is het onmogelijk dat de melk ooit in de emmer terechtkomt.
Zhuangzi Analyse 
Ik droomde dat ik twee koeien was. Tenminste, dat geloof ik. Hoe weet ik dat ik niet twee koeien ben die dromen dat ze een mens zijn?
Zhuangzi Analyse 2 
Zhuangzi: Je twee koeien genieten van het grazen.
Sofist: Dat kun je niet weten, jij bent niet mijn twee koeien.
Zhuangzi: Dat kun je niet weten, jij bent mij niet.
Zhuangzi Analyse 3 
Je hebt twee koeien. Maar om gelukkig te zijn, dien je geen plezier aan je koeien te beleven.
Zhuangzi Analyse 4 
Je hebt twee koeien, maar het maakt helemaal niets uit dat je twee koeien hebt.
Zero wing Analyse 
Al je koe zijn horen van ons. Je hebt geen koeien nu. Niets om te melken hou je tijd.


Oncyclopedia presenteert: "Je hebt twee koeien", de Waarheid en het Antwoord op Alles!

Twocows.jpg

1. Analyses
2. Anime
3. Citaten
4. Koemedy
5. Emoeties
6. Politieke groepen
7. Bekende koeien
8. Groepen

9. Deze koe bestaat niet
10. In het nieuws
11. Talen
12. Loeiteratuur
13. Moesicale genres
14. Films
15. Bordspellen
16. Mensen

17. Politek gezeur
18. Programmeertalen
19. Moeligie
20. Software
21. Moeziek
22. Telemoesie
23. Reizen
24. Video Games

25. (Wereld Wijde) Wereld van Koeien
26. Je hebt n koeien
27. Wetenschap
28. Moedicatie
29. Kookboeeeeek
30. Landen
31. Geskoedenis

Twee koeien heb jij, jazeker
~ Yoda over Je hebt twee koeien